ویدیو آپدیت شده پروژه Emtan Olive Hill ۲۰۲۲ آگوست
ویدیو آپدیت شده پروژه Emtan West Park آگوست ۲۰۲۲
Emtan Green Park واحد نمونه پروژه

معرفی پروژه امتان دلوکسیا واقع در چاتالکوی

امتان رفلکشن ، پروژه مسکونی ، معرفی اولیه ، تاتلیسو ، قبرس شمالی